Mozaik knjiga

VODIČ KROZ LEKTIRU ZA NIŽE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE
VODIČ KROZ LEKTIRU ZA NIŽE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE

Ocjena


VODIČ KROZ LEKTIRU ZA NIŽE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE namijenjen je ponajprije učenicima od I. do IV.  razreda osnovne škole, njihovim roditeljima i nastavnicima hrvatskog jezika, a donosi niz korisnih informacija vezanih uz književna djela koja čine uobičajenu osnovnoškolsku lektiru.
 
Na jasan i pregledan način VODIČ donosi:
- bilješke o piscima
- sadržaje književnih djela s interpretacijama
- analize likova.
 
USUGLAŠEN S NOVIM POPISOM LEKTIRE!
NEKA ČITANJE LEKTIRE BUDE ZABAVNO!

TOP 10 NASLOVA